Werkgevers

Pensioen

Werkgevers die niet (wettelijk) verplicht zijn om hun pensioen bij een Bedrijfstakpensioenfonds te verzekeren, adviseren wij over het pensioen voor hun werknemers. Onze werkzaamheden zijn met name:

 • Het opzetten van een nieuwe pensioenregeling en berekenen van toekomstige pensioenlasten
 • Advies bij het aanpassen of wijzigen van een bestaande pensioenregeling
 • Marktverkenning en contractonderhandeling bij het aangaan van een nieuw pensioencontract
 • Communicatie over/ uitleg van de pensioenregeling aan werknemers

Beloning:

 • Uurtarief (opgave vooraf)


Beheer pensioencontract

Voor het beheer van uw collectieve pensioencontract bieden we verschillende vormen van dienstverlening aan. De vormen lopen uiteen van een basis dienstverlening tot een compleet pakket en alles waar daartussenin zit.

Onze basis dienstverlening bestaat uit:

 • Beantwoorden vragen (van werknemers, werkgever of accountant)
 • 'Hulplijn' richting verzekeraar
 • Jaarlijks doorgeven van nieuwe kerncijfers
 • Jaarlijkse check verplichte aansluiting Bedrijfstakpensioenfonds
 • Bestuderen correspondentie verzekeraar inclusief toelichting en notificatie als actie vereist is

Deze dienstverlening is uit te breiden met:

 • Mutatieverwerking in portals verzekeraars en opmaak deelnemer mutatieformulier
 • Periodieke bestandscontrole
 • Jaarlijkse premieberekening op deelnemer niveau (uitgesplitst in eigen bijdrage en werkgeversdeel)
 • Online toelichting aan (nieuwe) medewerkers
 • Met pensioenplanning voor medewerkers die (binnenkort) met pensioen gaan

Beloning:

 • Vast bedrag per jaar, afhankelijk van dienstverlening


Werknemersverzekeringen

Naast de pensioenverzekering adviseren wij werkgevers ook over de WIA arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze collectieve werknemersverzekering wordt vaak in combinatie met een ziekengeldverzekering afgesloten. Onze werkzaamheden hierbij zijn:

 • Advies/ begeleiding bij het afsluiten
 • Advies bij het aanpassen of wijzigen van een lopende verzekering
 • Het uitvoeren van een periodieke benchmark ten aanzien van prijs en voorwaarden
 • Administratieve taken zoals de jaarlijkse na-verrekening en studie van alle correspondentie van de verzekeraar inclusief notificatie als actie vereist is
 • Uitleg van en communicatie over betreffende verzekeringen

Beloning:

 • Provisiebasis

← terug naar home

background

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.