Geen pensioenregeling en toch een
aantrekkelijke werkgever!

Misschien een vreemde titel voor een pensioenadviesbureau, maar wij horen steeds vaker dat werkgevers hun werknemers geen pensioenregeling aanbieden of dat ze de lopende pensioenregeling willen beëindigen. Meestal zijn dit kleinere werkgevers, werkgevers met jonge, hoogopgeleide werknemers of werkgevers met een minimale pensioenregeling.

Als reden geven deze werkgevers aan dat hun werknemers weinig interesse in pensioen hebben, liever meer salaris krijgen en dat hun werknemers goed in staat zijn om dit zelf te regelen. Sommige werkgevers zijn alle wetswijzigingen (en dito inspanningen) en administratie beu of vinden de advieskosten, in verhouding tot de totale pensioenpremie, te hoog.

Wij zijn geen voorstander van het niet hebben of stoppen van een pensioenregeling. Toch begrijpen wij de argumenten wel. Het is juist dat het opzetten van een pensioenregeling voor een klein bedrijf relatief duur is. De advieswerkzaamheden zijn namelijk bijna gelijk aan die voor een groter bedrijf. Ook liggen bij kleinere bedrijven de pensioenwerkzaamheden vaak bij de directeur/ eigenaar. En als wettelijke pensioenaanpassingen elkaar dan snel opvolgen, ligt de beslissing om te stoppen misschien eerder voor de hand.

Toch willen wij werkgevers die hun keuze gemaakt hebben onderstaande suggesties aan de hand doen.

Werkgever zonder collectieve pensioenverzekering

Pensioen is niet alleen sparen voor later. In een pensioenregeling wordt ook nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd. Nabestaandenpensioen geeft nabestaanden een inkomen bij overlijden en arbeidsongeschiktheidspensioen zorgt voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen is voor een relatief lage premie, zonder gezondheidswaarborgen collectief te verzekeren. Ook is het mogelijk om deze verzekeringen zo ‘in te regelen’ dat ze jaarlijks minimaal onderhoud nodig hebben en dat bij een wetswijziging niet gelijk alles dient te worden aangepast.

Wij raden werkgevers zonder pensioenregeling aan om hun werknemers erop te wijzen dat er niets geregeld is voor later en dat ze zelf een voorziening moeten treffen. Het beste is om dit periodiek te doen en gelijk schriftelijk vast te leggen. Ons Financieel totaal inzicht voor werknemers is hier zeer geschikt voor.

Werkgever die lopende pensioenregeling beëindigt

Voor het beëindigen of aanpassen van een pensioenregeling, is instemming van de deelnemers vereist. En deelnemers stemmen vaak pas in als er een compensatie plaatsvindt. Bijvoorbeeld in de vorm van een hoger salaris.

Communicatie bij het beëindigen of aanpassen van de pensioenregeling, is van groot belang. Als een deelnemer niet exact weet waar hij mee akkoord gaat, kan hij zich later beroepen op dwaling en is er geen wilsovereenkomst. Dit kan een vervelende situatie opleveren met mogelijk financiële gevolgen.

Onze begeleiding van werkgevers die hun pensioenregeling willen stopzetten, begint met het tijdig opzeggen van het pensioencontract met de huidige pensioenuitvoerder. Daarna volgt een inventarisatie van alle wensen, het opstellen van alternatieve oplossingen en het maken van de berekeningen hiervoor. Het traject eindigt met de (schriftelijke) uitleg aan alle deelnemers en het vastleggen van hun instemming.

background

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.