Geen pensioenregeling en toch een
aantrekkelijke werkgever!

Misschien een vreemde stelling voor een pensioenadviesbureau, maar wij horen steeds vaker dat werkgevers hun werknemers geen pensioenregeling aanbieden of dat ze een lopende regeling willen beëindigen. Meestal zijn dit kleinere werkgevers of werkgevers met jonge, hoogopgeleide werknemers.

De werkgevers vertellen ons dat hun werknemers weinig interesse in pensioen hebben, liever meer salaris krijgen en dat hun werknemers goed in staat zijn om zelf hun pensioen te regelen. Soms zijn ze alle wetswijzigingen (en dito inspanningen) en administratie beu of vinden de advieskosten, in verhouding tot de pensioenpremie, te hoog.

Wij zijn geen voorstander van het niet hebben of stoppen van een pensioenregeling. Toch begrijpen wij de argumenten wel. Het klopt dat het opzetten van een pensioenregeling voor een klein bedrijf relatief duur is. Ook liggen bij kleinere bedrijven de pensioenwerkzaamheden vaak bij de directeur/ eigenaar. En als wettelijke pensioenaanpassingen elkaar dan snel opvolgen, ligt de beslissing om te stoppen misschien eerder voor de hand.

Toch willen wij werkgevers in overweging geven om:

Overlijden- en arbeidsongeschiktheid collectief te verzekeren

Pensioen is niet alleen sparen voor later. In een pensioenregeling wordt ook nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd. Nabestaandenpensioen geeft nabestaanden een inkomen bij overlijden en arbeidsongeschiktheidspensioen zorgt voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen is voor een relatief lage premie, zonder gezondheidswaarborgen collectief te verzekeren. Ook is het mogelijk om deze verzekeringen zo 'in te regelen' dat ze jaarlijks minimaal onderhoud nodig hebben en dat bij een wetswijziging niet gelijk alles dient te worden aangepast.

Misschien dat het collectief verzekeren van overlijden en arbeidsongeschiktheid in combinatie met een individueel (pensioen)spaaradvies, een alternatief kan zijn voor een volwaardige pensioenregeling.

Stopzetten van een pensioenregeling

Met het beëindigen of wijzigen van een bestaande, lopende pensioenregeling dienen de deelnemers in te stemmen. Deelnemers stemmen vaak pas in als er een compensatie wordt gegeven. Bijvoorbeeld in de vorm van een hoger salaris.

Communicatie bij het beëindigen of aanpassen van de pensioenregeling, is van groot belang. Als een deelnemer niet exact weet waar hij mee akkoord gaat, kan hij zich later beroepen op dwaling en is er geen wilsovereenkomst. Dit kan een vervelende situatie opleveren met mogelijk financiële gevolgen.

Begeleiding van werkgevers die hun pensioenregeling willen stopzetten, begint met het tijdig opzeggen van het pensioencontract met de huidige uitvoerder. Daarna volgt een inventarisatie van alle wensen, het opstellen van alternatieve oplossingen en het maken van de berekeningen hiervoor. Het traject eindigt met een uitleg aan de deelnemers en het vastleggen van hun instemming.

background

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.